طراحی زمینه اختصاصی اپلیکیشن و دستگاه نمایشگر نرخ طلا و ارز (تابلوی نمایشگر قیمت) سایت طلا

برای سفارش طراحی زمینه اختصاصی اپلیکیشن و دستگاه نمایشگر نرخ طلا و ارز (تابلوی نمایشگر قیمت) می‌توانید با ما تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز را ارسال کنید.

اطلاعات مورد نیاز برای گوشی تلفن همراه:
  • عنوان گالری شما
  • لوگو و آرم با کیفیت در صورت وجود
  • شماره همراه و شماره ثابت در صورت لزوم
  • آدرس وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام و غیره در صورت نیاز
  • ارسال عناوین قیمت‌های طلا و ارز مورد نظر شما به ترتیبی که صلاح می‌دانید.
  • ارسال نمونه کارهای زیر یا بیرونی که با دید شما هم‌خوانی بیشتری دارد
اطلاعات مورد نیاز برای حالت مانیتور:
  • عنوان گالری شما
  • لوگو و آرم با کیفیت در صورت وجود
  • ارسال عناوین قیمت‌های طلا و ارز مورد نظر شما به ترتیبی که صلاح می‌دانید.
  • ارسال نمونه کارهای زیر یا بیرونی که با دید شما هم‌خوانی بیشتری دارد