برچسب: صفحه آرایی به زبان انگلیسی

29 فروردین 1401

اصول و نکات صفحه‌آرایی کتاب

به طور کل گرافیک خوب و مناسب یک جلد همان طور می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد، که صفحه‌آرایی یک کتاب می‌تواند چنین جذابیتی را به