برچسب: نتایج قابل اندازه گیری

19 خرداد 1401

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی

امروزه تبلیغات دیجیتال یا آنلاین بسیار پیچیده است، بنابراین بازاریابان باید به گونه‌ای هوشمند راهبرد‌هایی را که از طریق بازاریابی تعاملی تاثیرگذار هستند، کشف کنند.