برچسب: وظایف مدیر عامل

16 اسفند 1400

وظایف و مهارت‌های مدیرعامل

مدیرعامل، نقشی کلیدی در هدایت سازمان به سمت پیروزی و موفقیت دارد. اگر وظایف مدیرعامل به خوبی اجرا شود، سازمان یا شرکت در جهت سود