برچسب: Google Analytics

12 خرداد 1401

معرفی و آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics)

این ابزار برای تجزیه و تحلیل آمارها و داده های وبسایت ها استفاده می شود تا به وسیله آن بتوان نقاط قوت وبسایت مورد نظر